ข่าวประชาสัมพันธ์
“คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” (PRIDE OF PSU 2021)
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

**รางวัลที่เข้ารับในวันที่ 13 มี.ค. 64**
  1. รางวัล The Blue Jacket 2021
  2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
  3. ผู้ผ่านการประเมินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow
  4. รางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
  5. รางวัลบุคลากรและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
  6. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562-2563
  7. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
  8. รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

กำหนดการ
หนังสือเชิญเข้ารับรางวัลฯ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อมูลรางวัล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเจนจิรา สมชาติ หมายเลข 6945, มือถือ 080-5481556
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนาลิวัน หีมเห็ม หมายเลข 6969
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: pride@psu.ac.th
*** แนะนำให้ใช้งานระบบด้วยเบราว์เซอร์    Chrome   หรือ   Mozilla Firefox ***
Update : 16 มีนาคม 2021

รูปกิจกรรม