ข่าวประชาสัมพันธ์
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
PRIDE of PSU 2020 

วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อมูลรางวัล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเจนจิรา สมชาติ หมายเลข 6945, มือถือ 080-5481556
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนาลิวัน หีมเห็ม หมายเลข 6969
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: pride@psu.ac.th
*** แนะนำให้ใช้งานระบบด้วยเบราว์เซอร์    Chrome   หรือ   Mozilla Firefox ***
Update : 11 พฤศจิกายน 2019

รูปกิจกรรม