ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
PRIDE of PSU 2018
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อมูลรางวัล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ หมายเลข 6945
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนาลิวัน หีมเห็ม, คุณอารีนี มะลี หมายเลข 6969
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: pride@psu.ac.th
*** แนะนำให้ใช้งานระบบด้วยเบราว์เซอร์    Chrome   หรือ   Mozilla Firefox ***
Update : 21 มีนาคม 2018

รูปกิจกรรม