ข่าวประชาสัมพันธ์
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
PRIDE of PSU 2019

เปิดให้กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลในงาน
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อมูลรางวัล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเจนจิรา สมชาติ หมายเลข 6945, มือถือ 080-5481556
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนาลิวัน หีมเห็ม หมายเลข 6969
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: pride@psu.ac.th
*** แนะนำให้ใช้งานระบบด้วยเบราว์เซอร์    Chrome   หรือ   Mozilla Firefox ***

 

Update : 15 พฤศจิกายน 2018

รูปกิจกรรม