ข่าวประชาสัมพันธ์
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
PRIDE of PSU 2017

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนาลิวัน หีมเห็ม, คุณอารีนี มะลี หมายเลข 6969
  • กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อมูลรางวัล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ หมายเลข 6945
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: pride@psu.ac.th
  • กรณีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และบุคลากรดีเด่น ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ (คุณอชิดา โทร.2053)
  • กรณีการรับรางวัลอาจารย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา (คุณวนิดา กาเหย็ม โทร.2251)
หมายเหตุ ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แต่งกาย
  • ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือ
  • เครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เครื่องแบบพยาบาล ฯลฯ
โดยสวมปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอก
*** แนะนำให้ใช้งานระบบด้วยเบราว์เซอร์    Chrome   หรือ   Mozilla Firefox ***
Update : 6 กรกฎาคม 2017

รูปกิจกรรม